Informace o kanceláři Městský úřad Libochovice

Městský úřad v České republice. Naleznete zde kontakt na městský úřad včetně adresy městského úřadu. Případně číslo bankovního účtu městského úřadu, je-li zveřejněno. Provozní doba, nebo otevírací hodiny městského úřadu. Úřední hodiny městského úřadu a podatelny. Telefonní čísla a email na městský úřad. Má-li městský úřad své webové stránky, naleznete je zde. Všechny informace na městské a obecní úřady jsou aktuální a jsou pravidelně aktualizovány.

Městský úřad dále:

• Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
• Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
• Přijímá oznámení o shromáždění
• Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
• Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
• Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
• Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
• Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
• Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
• Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
• Pronajímá bytové a nebytové prostory
• Pronajímá hrobová místa
• Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
• Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
• Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
• Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
• Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
• Vybírá poplatky ze psů
• Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
• Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
• Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
• Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
• Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
• Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
• Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

Kde nás najdete?

Zobrazit